Overslaan naar content

Privacyverklaring Fair Play Centers B.V. - Werken bij

Uw privacy is voor Fair Play Centers BV (hierna: Fair Play) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

In het kort Bij het gebruik van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Fair Play doen met de informatie die u aan ons geeft of die wij verzamelen.

Gebruik van persoonsgegevens Bij het gebruiken van onze websites en diensten is het mogelijk dat wij de volgende informatie van en over u verkrijgen:

 • Uw naam en adres;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geboortedatum;

 • CV;

 • Cijferlijsten;

 • (eventueel) Referentiebrieven;

 • (eventueel) Diploma’s;

 • Motivatiebrief;

De wet noemt dit "persoonsgegevens" en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder. Uw persoonlijke gegevens kunnen wij voor verschillende doelen gebruiken:

 • Het beantwoorden van uw vragen of klachten;

 • Het verbeteren van onze website;

 • Het verrichten van een sollicitatieprocedure;

Een onderdeel van de sollicitatieprocedure kan een screening zijn, afhankelijk van de aard van de functie waarop u solliciteert. Dit houdt in dat openbaar toegankelijke bronnen worden geraadpleegd om informatie over u online te onderzoeken, zoals sociale-media profielen. We kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met u worden besproken. In juridische zin betekent het bovenstaande dat wij uw gegevens kunnen gebruiken op grond van:

 • Uw toestemming;

 • Een overeenkomst die wij met u hebben;

 • Een gerechtvaardigd belang of de wet;

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, zullen wij altijd een belangenafweging maken. Daarbij wegen wij ons belang, om bijvoorbeeld te onderzoeken wie de kandidaat is die bij ons komt solliciteren, af tegen uw belang om uw persoonsgegevens niet onnodig veel te gebruiken en verwerken.

Bewaren Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om onze diensten aan u te leveren. Wanneer wij de gegevens daarvoor niet meer nodig hebben, worden deze gewist of permanent anoniem gemaakt, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren of wij de gegevens langer opslaan ten behoeve van statistische doeleinden. Gegevens met betrekking tot uw sollicitatie bewaren we maximaal vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure en, als u daar toestemming voor geeft, maximaal een jaar.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor het functioneren van onze website en/of diensten (denk hierbij aan opslag door onze hostingprovider of externe HR-consultants met betrekking sollicitatie procedures of het inhuren van medewerkers via payroll organisaties). Als uw sollicitatiegegevens relevant zijn voor andere aan Fair Play verbonden ondernemingen, kan het zo zijn dat we uw sollicitatie naar hen sturen. Tot slot kan het zo zijn dat wij wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dan wel interne recherche dat eist) om persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken.

Cookies Onze websites gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. In onze cookieverklaring kunt u hier meer over lezen. Onze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden (LinkedIn, Youtube) die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde netwerkverbindingen. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen u en ons beveiligd is. Gegevens die tussen uw en onze systemen verstuurd worden, blijven vertrouwelijk. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wanneer onze websites en/of diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;

 • Het laten corrigeren van fouten;

 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

 • Het verplaatsen van uw gegevens;

 • Intrekken van toestemming;

 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Vragen, klachten, opmerkingen en bezwaar Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen, klachten, opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar wenst te maken. U kunt dit kenbaar maken bij onze Functionaris Gegevensbescherming, die bereikbaar is via fg@jhg.nl. U kunt binnen 1 maand na ontvangst een reactie verwachten. Voor algemene vragen, klachten en opmerkingen over onze casino's kunt u gebruik maken van ons contactformulier. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.